>>Filipino sa Piling Larangan (Sining at Disenyo)

Filipino sa Piling Larangan (Sining at Disenyo)

09-AT-00002-0

New product

Mayaman sa paggamit ng iba't ibang pedagohikong dulog ang aklat (projectbased
approach, inquiry approach, differentiated instruction, 7E models, thematic approach, explicit teaching approach)

Maka-Pilipino ang pananaw at oryentasyon ng pagtalakay sa mga aralin na nakabatay sa karanasan at realidad ng mga Pilipinong mag-aaral.

Praktikal at kritikal na inihahanda ng aklat ang mga mag-aaral sa multidisiplinal na dulog/approach sa pagkatuto at paglikha.

Awtentiko ang mga gawain upang mapalalim ang nasyonalismo at pagpapahalaga bilang kasapi ng komunidad, ng bansa at ng daigdig.

Naglalaman ng panggitna at pangwakas na output na hinuhubog ng maliliit na performance task sa bawat pagtatapos ng aralin (Midterm: Exhibit ng Sining at
Disenyo at Finals: Magasing Pansining at pandisenyo).

Organisado ang pagkakahati ng mga aralin upang tumugon sa sabog na daloy na inilatag ng DepEd curriculum guide.

Dagdag na mga araling nagpayaman sa itinatakda ng kurikulum: Batayang elemento at prinsipyo ng sining at disenyo, panitikang wattpad, pagpaplano at pamamahala ng sining at disenyo.

Minimum na writing task/gawaing pasulat na hinihingi sa Deped Curriculum: Sulatin sa kulturang popular, sining panteatro, sining biswal, pagdidisenyo ng istruktura ngunit dinagdagan natin ng iba pang malikhain at akademikong sulatin (travel essay, rampahayagan/pagdidisenyo ng modelo, pagsulat ng panukalang proyekto/project proposal, pangkulturang pagtatanghal, food criticism, paggawang blog, paggawa ng advocacy website, kolum, dokumentasyon, field work at iba pa.)

Author(s)Fanny A. Garcia, Jonathan Geronimo
Copyright2017
If you're a school administrator, teacher, or a librarian purchasing for your school, please contact the Educational Materials Advisor assigned to your school or fill up our inquiry form. 

DELIVERY AND RETURNS POLICIES

1. Orders are processed daily from Monday to Saturday. Orders received by 2:00 pm (Philippine time) are processed on the same day while orders received after 2:00 pm are processed on the next WORKING day.

2. Sold products are packed and available for courier pickup and consolidation within twenty-four (24) hours after the order has been processed and approved.

3. If an order will not be available within 24 hours or is out-of-stock, the customer will be notified via email and will be advised if and when the item will become available.

4. The customer has the option to  have the order canceled and the customer will not be charged for the order.

5. To track the status of an order, log in to Rex e-Store account then go to 'My Account' >> 'History and details of my orders'.

COURIER TRANSIT TIME

Metro Manila : 3-5 days,
Provincial : 4-6 days

SHIPPING

1. Orders are normally dispatched on the next business day following the day the order was confirmed to the customer. Orders for delivery within Metro Manila will be delivered within 3 to 5 days from the process date of the order. While for the orders to be delivered to a provincial destination will take 5 to 10 days from the process date to be delivered.
2. Rex Book Store does not assume responsibility for and shall not be liable for any damages, whether direct, incidental, special or consequential, arising from the handling and delivery of order goods by the authorized couriers. However, Rex Book Store shall properly coordinate with its authorized courier who is responsible for the shipment, to properly compensate the customer.

RETURNS

1. If you would like to return a book purchased in Rex e-Store due to product defect, Rex Book Store shall facilitate a replacement. However, shipping and handling charges are non-refundable.
2. Please advise us within seven (10) days from receipt of the item, of your intent to return an item, including the corresponding reason or actual product defect. You may send us the advice via email at orders@rexestore.com or . A notice of replacement shall be issued to the customer once request is approved.

ORDER CANCELLATION

1. You can cancel your order provided that the order has not undergone our shipping process.
2. Please send an email to orders@rexestore.com