>>>>>Komunikasyon sa Akademikong Filipino

Komunikasyon sa Akademikong Filipino

Php 385.00

Availability: This product is no longer in stock

by Resurrection D. Dinglasan, Ph. D.

More details

Send to a friend

Send to a friend

Komunikasyon sa Akademikong Filipino

Komunikasyon sa Akademikong Filipino

by Resurrection D. Dinglasan, Ph. D.

Recipient :

* Required fields

  or  Cancel

04-FB-00086

New product

Ang kalakaran sa pagreforma sa kurikulum at pagtuturo ng wika ay karaniwan nang sumusunod sa mga kalakaran sa wika at sa mga pagbabagong visyon ng pamahalaan at ng mga pangunahing ahensya na may kinalaman at interesado sa edukasyon.

Ang silabus ay ang pahayag na plano sa alin mang bahagi ng kurikulum maliban sa elemento marahil ng evalwasyon ng kurikulum mismo. Maitutulad ang silabus sa isang blueprint, isang plano na maisasalin ng isang guro sa realidad ng interaksyong pangklasrum.

Ang Filipino bilang Wikang Pambansa at sa pagsasama ng mga kursong Filipino sa General Education (G.E.) kurikulum dapat ding isaalang-alang ang sosyo-historiko – legal sa persfektibong wikang pambansa. Ibig sabihin dapat ipakilala ang historikal na pakikibaka ng mga progresibo, makabayan, at militanteng sektor ng ating lipunan na siyang nagsulong para mapenetrate ng Wikang Pambansa ang lahat ng level ng edukasyon.

Bagamat may iba’t ibang varayti ang Filipino batay sa domeyn (e.g. rehyunal, sosyal, okupasyunal, at iba pa) may varayting angkop at ginagamit sa akademya. Tinatawag itong akademik na varayti, na may iba’t ibang anyo rin.

Ang aklat na ito ay pinamagatang Komunikasyon sa Akademikong Filipino sa halip na Sining ng Komunikasyon. Ayon kay Dr. Jesus Fer Ramos na isa sa nagkonseptwalisa sa iminungkahing silabus ng Filipino I na pinagbatayan sa pagbabago at pagpapabuti rito ng Komiteng binuo ng CHED Sub-Teknikal Komite sa Filipino. Filipino I pa rin ang dating Filipino I. (CHED Order Blg.59 S 1996)

Inihanda ang aklat na ito para sa kanila at sa mga gurong magtuturo ng sining ng komunikasyon. Layunin ng aklat na malunasan ang mga suliranin na nararanasan sa pang-araw-araw na pamumuhay kaugnay ng maling pakikipagkomunikasyon. Ang kawalan ng kakayahan sa wastong pakikipagtalastasan ay nagbubunga ng kaguluhan sa lahat ng sitwasyon na kanilang kinasasangkutan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking institusyon ng lipunan – ang tahanan, pamayanan, paaralan, simbahan at maging sa pamahalaan.

Apat na makrong kasanayan ang pagtutuunan sa Filipino I: Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa, Pagsulat. Hindi nilagyan ng at bago ang huling kasanayan para ipahiwatig na alinman sa apat na ito ay pwedeng unahin o ihuli, kung kaya maaaring hindi ganito ang pagkakasunud-sunod. Ang mga kaalaman at kasanayan ay maaaring maipaunawa mula sa binigkis na kaalaman at kasanayan ng mga disiplinang linggwistik, sosyo-psycholinggwistik, communication theory
at iba pa. Kailangan dito ang aktibong pakikilahok at pakikibahagi ng mga partisipant ng klase na magsisilbing interlokutor sa komunikasyong nagaganap sa klasrum kaya ang buong klase ay interaktiv, isa lang sa mga partisipant/interlokutor ay ang guro. Hindi dapat siyang hari/reyna sa klase na magpapaikot, magmamanipula at magmomonopolisa sa diskusyon/komunikasyon kanyang lektyur. (Dr. Jesus Fer Ramos)

Ito’y isang paghamon din sa mga guro at mag-aaral upang maging kawili-wili at kapaki-pakinabang ang lahat ng nilalaman ng aklat.

ISBN978-971-23-4923-2
Author(s)R. Dinglasan
Copyright2007
If you're a school administrator, teacher, or a librarian purchasing for your school, please contact the Educational Materials Advisor assigned to your school or fill up our inquiry form. 

DELIVERY AND RETURNS POLICIES

1. Orders are processed daily from Monday to Saturday. Orders received by 2:00 pm (Philippine time) are processed on the same day while orders received after 2:00 pm are processed on the next WORKING day.

2. Sold products are packed and available for courier pickup and consolidation within twenty-four (24) hours after the order has been processed and approved.

3. If an order will not be available within 24 hours or is out-of-stock, the customer will be notified via email and will be advised if and when the item will become available.

4. The customer has the option to  have the order canceled and the customer will not be charged for the order.

5. To track the status of an order, log in to Rex e-Store account then go to 'My Account' >> 'History and details of my orders'.

COURIER TRANSIT TIME

Metro Manila : 3-5 days,
Provincial : 4-6 days

SHIPPING

1. Orders are normally dispatched on the next business day following the day the order was confirmed to the customer. Orders for delivery within Metro Manila will be delivered within 3 to 5 days from the process date of the order. While for the orders to be delivered to a provincial destination will take 5 to 10 days from the process date to be delivered.
2. Rex Book Store does not assume responsibility for and shall not be liable for any damages, whether direct, incidental, special or consequential, arising from the handling and delivery of order goods by the authorized couriers. However, Rex Book Store shall properly coordinate with its authorized courier who is responsible for the shipment, to properly compensate the customer.

RETURNS

1. If you would like to return a book purchased in Rex e-Store due to product defect, Rex Book Store shall facilitate a replacement. However, shipping and handling charges are non-refundable.
2. Please advise us within seven (10) days from receipt of the item, of your intent to return an item, including the corresponding reason or actual product defect. You may send us the advice via email at orders@rexestore.com or . A notice of replacement shall be issued to the customer once request is approved.

ORDER CANCELLATION

1. You can cancel your order provided that the order has not undergone our shipping process.
2. Please send an email to orders@rexestore.com

Product successfully added to your shopping cart
Quantity:
Total:
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products:
Total shipping:  To be determined
Total:
Continue shopping Proceed to checkout