>>>>>Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Php 317.00

by Galang, et al

More details

Send to a friend

Send to a friend

Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

by Galang, et al

Recipient :

* Required fields

  or  Cancel

04-FB-00085

New product

Ang mundo ay patuloy na umiinog at kaalinsabay nito ay ang pagbabago. Kabilang sa pagbabagong ito ay ang pamumuhay ng tao sa lipunang kanyang ginagalawan. Kinakailangan niyang makasunod sa mga pagbabagong hinihingi ng panahon. Ang mabisa at epektibong komunikasyon ay isang mahalagang kasangkapan sa pagtugon sa mga pagbabago kung kayat bilang katugunan, kinakailangan nitong palawakin at pasulungin ang sistemang pang-edukasyon.

Ang komunikasyon ang pinakasentro sa lahat ng disiplina ng pagtuturo. Dito nakasalalay ang pagsasakatuparan ng iba't ibang asignatura. Ang Sikolohiya at Medisina, Agham at Matematika, Kasaysayan at Agham Panlipunan, Edukasyong Pangkabuhayan, Musika at Edukasyong Pisikal at iba pang kaugnay ng mga ito ay hindi makatatayong mag-isa sapagkat hindi magiging ganap ang kabatirang maibabahagi ng tagapagturo kung limitado ang kanyang kaalaman sa komunikasyon.

Ang aklat na ito ay inihanda upang matugunan ang pangangailangang pagbabago sa edukasyon. Masusing pinili ng mga may-akda ang mga paksang makapagsusulong ng kognitibo, apektibo at psychomotor na kasanayan ng mga mag-aaral. Ang mga kasanayang pangkomunikasyong nakamit na nila sa unang taon sa kolehyo ay tunay na mapalalawak, at ang mga nabanggit na kasanayan ay lubusang maisasakatuparan.

Ang aklat ay may tatlong yunit at ang bawat yunit ay nahahati sa iba't ibang kabanata. Ang unang yunit ay nakafokus sa pagbasa sa iba't ibang disiplina; ang ikalawang yunit ay sa pagsulat sa iba't ibang disiplina; at ang ikatlo ay nakatuon sa pananaliksik. Tatlong kasanayan ang lumutang sa nilalaman ng tatlong yunit:
ang mga ito ay ang Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik. Maingat na isinaayos ng mga manunulat ang mga paksang dapat talakayin at ang sinasakop ng tatlong kasanayan (Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik) ay hitik na hitik sa nilalamang pangkaisipan. Isinasaalang-alang din ang lohikang pagsasaayos sa mga paksa upang masundang mabuti ng mga mag-aaral ang mga aralin. Ang kalinangang natamo nila sa pagbasa ay masusukat sa pagsulat at ang pananaliksik bilang pinakahuli, ang higit na magpapatunay sa antas ng kanilang kasanayan.

Napakahalagang matamo ng mga mag-aaral ang tatlong kasanayang ito sapagkat dito nakasalalay ang kanilang tagumpay sa anupamang larangang kanilang kinabibilangan at ang kaakibat ng kanilang tagumpay ay ang maiaambag nila sa kaunlaran ng edukasyon.

ISBN978-971-23-4720-7
Author(s)Galang, et al
Copyright2007
If you're a school administrator, teacher, or a librarian purchasing for your school, please contact the Educational Materials Advisor assigned to your school or fill up our inquiry form. 

DELIVERY AND RETURNS POLICIES

1. Orders are processed daily from Monday to Saturday. Orders received by 2:00 pm (Philippine time) are processed on the same day while orders received after 2:00 pm are processed on the next WORKING day.

2. Sold products are packed and available for courier pickup and consolidation within twenty-four (24) hours after the order has been processed and approved.

3. If an order will not be available within 24 hours or is out-of-stock, the customer will be notified via email and will be advised if and when the item will become available.

4. The customer has the option to  have the order canceled and the customer will not be charged for the order.

5. To track the status of an order, log in to Rex e-Store account then go to 'My Account' >> 'History and details of my orders'.

COURIER TRANSIT TIME

Metro Manila : 3-5 days,
Provincial : 4-6 days

SHIPPING

1. Orders are normally dispatched on the next business day following the day the order was confirmed to the customer. Orders for delivery within Metro Manila will be delivered within 3 to 5 days from the process date of the order. While for the orders to be delivered to a provincial destination will take 5 to 10 days from the process date to be delivered.
2. Rex Book Store does not assume responsibility for and shall not be liable for any damages, whether direct, incidental, special or consequential, arising from the handling and delivery of order goods by the authorized couriers. However, Rex Book Store shall properly coordinate with its authorized courier who is responsible for the shipment, to properly compensate the customer.

RETURNS

1. If you would like to return a book purchased in Rex e-Store due to product defect, Rex Book Store shall facilitate a replacement. However, shipping and handling charges are non-refundable.
2. Please advise us within seven (10) days from receipt of the item, of your intent to return an item, including the corresponding reason or actual product defect. You may send us the advice via email at orders@rexestore.com or . A notice of replacement shall be issued to the customer once request is approved.

ORDER CANCELLATION

1. You can cancel your order provided that the order has not undergone our shipping process.
2. Please send an email to orders@rexestore.com

Product successfully added to your shopping cart
Quantity:
Total:
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products:
Total shipping:  To be determined
Total:
Continue shopping Proceed to checkout