>Filipino sa Piling Larangan ( Tech-Voc)

Filipino sa Piling Larangan ( Tech-Voc)

09-AT-00004-0

New product

Ang aklat na ito sa Filipino na pinamagatang Komunikasyong Teknikal ay nilikha para sa mga mag-aaral ng ika-12 Grado ng Senior High School na nagnanais na mapaghusay ang kanilang kasanayan sa pagsulat sa iba't ibang genre. Iniangkop sa aklat na ito ang mga pangunahing kompitensi na kinakailangan ng mga mag-aaral para sa ikadalawampu't isang siglong edukasyon at pagkatuto.

Masusing isinaalang-alang ng mga manunulat ang paglalatag ng mga paksa na higit lamang na kinakailangan sa daigdig ng empleyo. Ilan sa mga mahahalagang paksa ay ang mga sumusunod: kasaysayan at mga susing kaisipan ukol sa komunikasyong teknikal, pagsulat para sa awdiyens o mambabasa, pagsulat ng iba't ibang genre gaya ng katitikan ng pulong, pagdidisenyo ng produkto, proposal, mga ulat, manwal, flyers, at iba pa.

Nilalayon ng aklat na ito na maipahatid sa mga mag-aaral sa pinakamabilis na paraan ang pagkatuto sa mga gawaing teknikal upang maging kompetitibo sila sa kanilang piniling larangan.

Talaan ng Nilalaman

Aralin 1: Kasaysayan ng Komunikasyong Teknikal
Aralin 2: Mga Pananaw at Kahulugan ng Sulating Teknikal
Aralin 3: Ang Awdiyens bilang Mambabasa at ang Kahalagahan nito sa Komunikasyong Teknikal
Aralin 4: Mga Elemento ng Sulating Teknikal sa Tawid-Kulturang Pakikipagkomunikasyon
Aralin 5: Kolaborasyon: Mabisang
Katangian sa Matagumpay ng Komunikasyong Teknikal
Aralin 6: Etika sa Komunikasyong Teknikal
Aralin 7: Liham pangnegosyo at Memorandum
Aralin 8: Elektronikong Liham: Makabagong Plataporma ng Pagliham
Aralin 9: Progress Report, Ulat Panlaboratoryo
Aralin 10: Proposal
Aralin 11: Pag-aaral Feasibility
Aralin 12: Ulat-Analitikal
Aralin 13: Deskripsiyon ng Produkto
Aralin 14: Pagbuo ng Manwal
Aralin 15: Flyers at Leaflets
Aralin 16: Pagbuo ng mga Elementong Biswal

Author(s)Christian George Francisco
Copyright2017
Page count192
If you're a school administrator, teacher, or a librarian purchasing for your school, please contact the Educational Materials Advisor assigned to your school or fill up our inquiry form. 

DELIVERY AND RETURNS POLICIES

1. Orders are processed daily from Monday to Saturday. Orders received by 2:00 pm (Philippine time) are processed on the same day while orders received after 2:00 pm are processed on the next WORKING day.

2. Sold products are packed and available for courier pickup and consolidation within twenty-four (24) hours after the order has been processed and approved.

3. If an order will not be available within 24 hours or is out-of-stock, the customer will be notified via email and will be advised if and when the item will become available.

4. The customer has the option to  have the order canceled and the customer will not be charged for the order.

5. To track the status of an order, log in to Rex e-Store account then go to 'My Account' >> 'History and details of my orders'.

COURIER TRANSIT TIME

Metro Manila : 3-5 days,
Provincial : 4-6 days

SHIPPING

1. Orders are normally dispatched on the next business day following the day the order was confirmed to the customer. Orders for delivery within Metro Manila will be delivered within 3 to 5 days from the process date of the order. While for the orders to be delivered to a provincial destination will take 5 to 10 days from the process date to be delivered.
2. Rex Book Store does not assume responsibility for and shall not be liable for any damages, whether direct, incidental, special or consequential, arising from the handling and delivery of order goods by the authorized couriers. However, Rex Book Store shall properly coordinate with its authorized courier who is responsible for the shipment, to properly compensate the customer.

RETURNS

1. If you would like to return a book purchased in Rex e-Store due to product defect, Rex Book Store shall facilitate a replacement. However, shipping and handling charges are non-refundable.
2. Please advise us within seven (10) days from receipt of the item, of your intent to return an item, including the corresponding reason or actual product defect. You may send us the advice via email at orders@rexestore.com or . A notice of replacement shall be issued to the customer once request is approved.

ORDER CANCELLATION

1. You can cancel your order provided that the order has not undergone our shipping process.
2. Please send an email to orders@rexestore.com